Monday, April 5, 2010

Cum ar trebui pedepsiti tampitii Romaniei


Extras din Manual de Economie clasa a-X-a:
"În confruntarea cu fluctuaţiile ciclice inevitabile, guvernele adoptă măsuri cu scopul declarat al asigurării unei mai mari stabilităţi a procesului economic şi reducerii fenomenelor negative. Ase¬menea măsuri au fost iniţiate încă din secolul trecut, ele fiind întregite şi perfecţionate. Politicile anti¬ciclice sunt rezultat al modalităţilor fundamentale de a percepe cauzele fluctuaţilor şi se gru¬pea¬ză în două mari categorii.
I) Politici anticiclice de influenţare a cererii agregate
Acestea pornesc de la teoria lui Keynes conform căreia cauza fluctuaţiilor economice rezidă în mo¬dificările nedorite ale cererii agregate, în special pentru bunuri de investiţii. Ca mijloace de contra¬carare s-au practicat:
- politica monetară şi de credit, având ca instrumente rata dobânzii şi masa monetară.
- politica fiscală - constă în utilizarea sistemului de impozite şi de taxe; în condiţiile de rece¬siune se reduce fiscalitatea şi invers;
- politica cheltuielilor publice;
Ele se aplică diferenţiat în perioadele de expansiune sau de recesiune.
Politicile băneşti pentru stimularea cererii au fost aplicate sistematic prima dată în S.U.A pentru a de¬păşi criza anilor ´30, prin programul administraţiei Roosevelt. După cel de-al II-lea Război Mondial aces¬te demersuri au devenit jaloane curente în ţările din vestul Europei, Canada şi Japonia. S-au con¬turat chiar stabilizatori automaţi ai cererii agregate şi anume:
- sistemul fiscal progresiv asupra veniturilor;
- generalizarea asistenţei pentru şomaj şi asistenţei sociale;
- relativa rigidizare a preţurilor, salariilor şi altor venituri, sau “îngheţarea” lor;
- creşterea rolului firmelor mari, prin programele de investiţii pe termen lung.
Din a doua jumătate a anilor ´70, politicile de origine Keynes-istă sunt puse sub semnul întrebării. S-au revigorat politicile anticiclice bazate pe influenţarea ofertei.
II) Politicile anticiclice bazate pe influenţarea ofertei
Prin ele este revigorată stimularea producătorilor. Se efectuează reforme de eliminare a cen¬trelor de forţă economică - monopoluri, oligopoluri - şi de încurajare a mecanismului pieţei libere, pen¬tru a nu se obţine venituri stabile independente de evoluţia ofertei. O măsură frecventă este reducerea fis¬ca¬li¬tăţii pentru producători, spre a-i încuraja să obţină profit şi să crească oferta."

Pigmeilor politruci basescu cu pitecantropul lui boc ar trebui sa li se aplice pedeapsa lui Tutea nu pentru ca au fost comunisti, hoti si turnatori ci pentru ca au fost prosti si s-au bagat in hotii fara cunostinte de elev de clasa a X-a.

No comments: