Saturday, February 6, 2010

Elogiul nebuniei-5-Sursa


"Mă prezint: comandant Traian Băsescu, reprezentantul NAVROM în Anvers" La începutul lunii decembrie a anului 1988, nava de 4.800 TDW "Zimnicea" părăsise portul Constanţa, având la bord 2.500 de tone de cherestea, cu destinaţia Casablanca. Comanda ei fusese preluată pentru acest voiaj (…) de către Valentin Stan. 12/01/2009 (Actualizat 07:00) 33117 vizite Imprimă E-mailPentru a-şi păstra funcţia de căpitan de cursă lungă şi brevetul de navigator, acesta, precum toţi comandanţii de navă şi toţi marinarii de altfel, chiar dacă era secretar de partid, trebuia să facă măcar un voiaj o dată la cinci ani. Pentru tovarăşul Stan se apropiase scadenţa, aşa că s-a îmbarcat. La 9 de­cembrie, nava a suferit o gravă avarie la motorul principal, care a dus la pierderi masive de ulei. Cu mijloacele de la bord s-au sudat fisurile apărute în jurul cilindrilor, dar era evident că nava avea nevoie de reparaţii serioase, care însă nu au putut fi efectuate în portul de destinaţie, astfel încât nava a fost redirecţionată de către NAVROM din Casablanca spre Anvers, unde la dană era aşteptată, la 5 ianua­rie 1989, de reprezentantul agenţiei, Traian Băsescu. O chestiune de onoare Esenţa problemelor pe care acesta le-a avut de atunci încolo şi care au dus, în cele din urmă, la căderea sa în dizgraţie şi rechemarea în ţară a constat în serioase dispute cu comandantul navei şi în faptul că, la finele reparaţiilor, efectuate în nouă zile, cheltuielile lor s-au ridicat în final la 899.000 de franci belgieni, în loc de 596.000, cât se stabilise iniţial cu firma selectată pentru lucrări de către autorităţile navale române. După cum chiar Traian Băsescu re­la­tează într-un raport din 14 martie 1989, când în ţară izbucnise scandalul în legătură cu umflarea costurilor, el a intrat în conflict cu comandantul Stan şi şeful mecanic Popa încă de la coborârea acestora la ţărm. Spre Casa­blanca, nava intrase într-o furtună pe Mediterana, în cursul căreia, susţi­neau cei doi, încărcătura s-a deplasat, nava s-a înclinat, provocând avaria. Versiunea lui Traian Băsescu, rostită, probabil, în felul lui colorat faţă de cei doi, adăuga la aceasta un alt motiv, şi anume suprasolicitarea motorului pe timp de furtună. Şi apoi le-a reproşat el ce căutau în mijlocul furtunii. De ce nu au ocolit-o, pentru că aparatura şi sistemele de comunicaţii le-au semna­lat-o din timp? Chiar dacă, în cursul acestui voiaj, comandantul Stan simţise nevoia unor senzaţii tari, Băsescu ori uitase că acesta este ma­rele secretar de partid al Departamentului Transporturi Navale, ori, datorită protecţiei contraamiralului Anghelescu, şeful flotei, poreclit de marinari Paraipan (după simpaticul erou al unor filme regizate de Sergiu Nicolaescu), pur şi simplu nu-i păsa. Indi­ferent de motivul iniţial, neînţe­legerile între cele două tabere nu s-au atenuat, au escaladat în fiecare din cele nouă zile cât au durat reparaţiile. Mai întâi, comandantul Stan i-a reproşat (a făcut-o şi în ţară, într-o sesizare despre comportamentul lui Băsescu) că nu trebuia să-i aducă acu­zaţii profesionale de natură să-i ştirbească autoritatea, de faţă cu şeful mecanic. La rândul său, şeful mecanic a relatat (reiese implicit, din răspunsurile pe care Traian Băsescu le dă în ra­portul citat) că atunci când a încercat să aibă o intervenţie într-o discuţie cu re­prezentanţii şantierului naval, acesta i-a spus, pur şi simplu, să-şi ţină gura. Băsescu a răspuns acuzaţiilor, arătând că Valentin Stan are o "mentalitate învechită", de pe vremea navigaţiei cu pânze, iar mecani­cul-şef Popa nu ştie bine engleză şi s-a amestecat în discuţie total deplasat. Mai adăuga şi că la insistenţele acestuia din urmă, de a face "plinul" navei cu carburant, acest lucru era imposibil din motive "bine ştiute" (adică politica de eco­nomisire, cu consecinţe aberante, a resurselor valutare). În acel moment, nu mai puţin de 16 nave româneşti aşteptau să alimenteze în Portul Anvers. La insistenţele repetate ale şefului mecanic, Băsescu a dat un răspuns "foarte acid". Ne putem închipui. Dincolo de aceste certuri, disputa a fost, cum se putea altfel, una legată de bani. Când reprezentanţii şantierului s-au prezentat la bordul navei "Zimnicea" cu o factură totală de 963.460 de franci belgieni, reprezentând costurile efective de reparaţii şi pe cele de întreţinere şi staţionare în şantier, comandantul şi mecanicul-şef au refuzat să semneze pentru o parte din cheltuieli, deşi Traian Băsescu obţinuse, pe loc, o reducere de 64.460 de franci, transformată într-o notă de credit către NAVROM. Băsescu lasă să se înţeleagă că supărarea celor doi ar fi fost legată de faptul că nu s-au ales din această afacere cu nimic. Cât despre diferenţa (substanţială) între costurile estimate şi cele finale ale reparaţiilor, el spune doar atât: "Consider că nu poate face obiectul unei discuţii cu subiect real, deoarece este evidentă diferenţa dintre volumul de lucrări iniţial estimat şi volumul lucrărilor ulterior stabilite a fi executate". Explicaţia, pe cât de succintă, pe atât de evazivă, nu a satisfăcut atunci când, întors în ţară din voiajul peste Atlantic cu nava "Zimnicea", comandantul Stan l-a reclamat conducerii pe Traian Băsescu. Era, în fond, vorba de majorarea costurilor cu 300.000 de franci belgieni, mai mult de o treime din suma convenită iniţial. Nici încheierea pe un ton persiflant a raportului din 14 martie 1989 nu a fost de natură să-i uşureze situaţia: "V-aş rămâne recunoscător dacă, în loc să mă puneţi în situaţia de a mă apăra de NAVROM, m-aţi lăsa doar să lucrez pentru NAVROM – astăzi am pierdut 4 ore de lucru pentru redactarea acestui mizerabil raport". Despre comandantul Stan spune că "mi-a reamintit, prin modul de comportare, prin micime şi meschinărie, o figură de tristă amintire (pentru mine) din primul voiaj efectuat ca ofiţer 3 la bordul navelor NAVROM, comandantul Bratu Aurel" (o persoană cu acelaşi nume apare pe lista victimelor incendiului de pe petrolierul "Independenţa") şi că opiniile exprimate de el şi de mecanicul-şef Popa nu-l deranjează, "atât timp cât nu găsesc ecou la factorii de decizie din întreprindere sau atât timp cât aceste opinii nu mă vor pune în situaţia de a-mi justifica activitatea prin rapoarte explicative". Mai spune că are conştiinţa "perfect împăcată în faţa mea că am făcut ce trebuia", că a acţionat "corect" şi că el consideră "actuala mea funcţie ca fiind cu totul ocazională şi temporară", "doar o experienţă", meseria sa fiind "să ducă şi să aducă vapoare". Şi că va reveni la ea fără urmă de regret. Dacă e să-şi reproşeze ceva, susţine el, este temperamentul de comandant de petrolier, care i-a imprimat "o comportare directă", în care "diplomaţia, în orice caz, nu este punctul meu tare". Dacă de prima trăsătură de caracter suntem şi astăzi convinşi, pe cea de-a doua a remediat-o pe parcurs. Un autoportret convingător. Contraamiralul Anghelescu nu l-a salvat de o sancţiune Fără îndoială că acest incident descris mai sus, care s-a finalizat cu prima şi, din câte contabilizăm, şi ultima bătălie pierdută de Traian Băsescu în întreaga sa carieră, i-a servit drept lecţie. A devenit poate mai prudent, fiind fie "direct", fie "diplomat", când şi cu cine trebuie, după caz. Imediat după rechemarea în ţară, nici raportul din 14 aprilie trimis de la Anvers conducerii NAVROM şi nici cel pe care l-a înaintat la 25 mai 1989 protectorului său, contraamiralul Anghelescu, comandantul flotei comerciale, nu au fost de natură să îl salveze de la o sancţiune, cu toate că el continua să considere acuzaţiile drept "dezonorante şi nedrepte". A fost supus întrebărilor unei comisii de disciplină, compusă din şapte persoane din conducerile Departamentului Transporturi Navale şi NAVROM, comisie convocată chiar din dispoziţia contraamiralului. Ea a fost convocată în urma sesizărilor comandantului de pe nava "Zimnicea", Valentin Stan. Acesta a publicat, în februarie 2005, sub titlul "Marinarul", un volum autobiografic în care, între paginile 686 şi 711, descrie varianta sa asupra celor petrecute la Anvers, care foarte probabil a constituit şi substanţa reclamaţiei împotriva lui Traian Băsescu, la întoarcerea din voiajul pe mare: "În 5 ianuarie 1989, către seară, acostasem în Anvers. «Să mă prezint, sunt comandant Traian Băsescu, actualmente reprezentantul NAVROM în Anvers" (...). După o discuţie preliminară cu şantierul Belliard, Băsescu se prezentase la bord cu cotaţia lucrărilor, evaluată la 597.000 de franci belgieni. Bomba era alta, că valoarea totală nu mai era cea iniţială, ci aproape dublă, umflată cu peste 11.000 de dolari. Era ora 1 noaptea. Mă uitam la "reprezentantul nostru" şi nu-mi credeam ochilor (...). Nu am vrut să semnez, pentru că nu se respectase contractul. A fost depăşită valoarea cu peste 10.000 de dolari (...). Fusesem chemat la NAVROM. Iar pe drumuri. Aflasem că Băsescu era plecat la Bucureşti, la ministrul Aron (...). Îmi dădeam seama, nu era greu să realizez acest lucru, că se juca un scenariu. Băsescu, peste două zile, avea să ia, mulţumit şi liniştit, avionul spre Bruxelles". Câştigase războiul, deşi din bătălia cu comandantul de pe "Zimnicea" a ieşit şifonat». În urma sforilor trase, Traian Băsescu a fost parţial exonerat, reuşind să justifice suplimentarea cheltuielilor de reparaţii la nava "Zimnicea". Comisia părea să se fi pus de acord că, de fapt, fondul problemei era doar conflictul între Traian Băsescu şi secretarul de partid "pe ramură", Valentin Stan, pe care, ca mulţi alţii, acesta îl considera un "marinar de birou". Singura acuzaţie în faţa căreia Băsescu nu s-a putut apăra era legată de faptul că nu a solicitat aprobarea din ţară pentru angajarea suplimentară a cheltuielilor, procedură obligatorie, având în vedere că era vorba de o sumă importantă în valută. Atât el, cât şi comandantul Stan au fost penalizaţi cu reţinerea a 20% din salariu pe o lună. Comisia s-a arătat plină de înţelegere faţă de cel reclamat. Atitudinea comisiei faţă de Traian Băsescu este explicabilă. Mai întâi, ea fusese alcătuită din dispoziţia comandantului flotei comerciale, contraamiralul Anghelescu, protectorul celui reclamat. Apoi, după cum chiar unul dintre membrii ei lasă să se înţeleagă, "umflarea" cheltuielilor pentru obţinerea de comisioane "era o practică curentă" – asupra căreia nu trebuia, spre binele tuturor, să se atragă prea tare atenţia auto­rităţilor. Fusese doar o ciocnire între două nuci la fel de tari, între fostul comandant pe "Biruinţa", protejat al ministrului, şi secretarul de partid "pe ramură" din minister – confruntarea clasică în România socialistă între "omul cu sapa" şi "omul cu mapa". Romeo Popica, unul dintre membrii comisiei numiţi prin ordin de ministrul Anghelescu, considerat unul dintre cei mai buni specialişti în motoare navale din acea vreme, i-a luat apărarea lui Băsescu în privinţa cheltuielilor suplimentare, care, în cazul unui verdict nefavorabil al expertizei tehnice, ar fi putut să aibă consecinţe penale grave. Alţi doi membri ai comisiei, Romeo Posedaru şi Cornel Idu, susţin şi în prezent nevinovăţia lui Traian Băsescu. Primul, fost şef al Serviciului de Programare Reparaţii din NAVROM, spune că asemenea reparaţii suplimentare justificate se efectuau "mereu" la navele aflate în voiaj şi că, de fapt, nici "nu era în sarcina lui să se ocupe de reparaţiile la nave, dar, fiind reprezentantul nostru acolo, îl sunam şi îl rugam să se ocupe, mai ales când era vorba de reparaţii evaluate mai scump". Aşa a fost cazul şi cu "Zimnicea", a cărui reparare a fost negociată însă chiar de către Traian Băsescu, fiind ulterior facturată la o valoare cu peste o treime mai mare faţă de cea conve­nită iniţial. Posedaru afirmă că, de fapt, acesta a fost reclamat de comandantul Stan pentru că a refuzat să factureze inclusiv un comision de 5% pentru echipaj: "Era o practică pe vremea lui Ceauşescu, dar, în unele cazuri, comandanţii nu dădeau din banii de comision membrilor echipajului şi, pentru că Băsescu îl ştia pe se­cretarul de partid, a refuzat clar propunerea lui şi a semnat pentru suma exactă a valorii repa­raţiilor". Afirmaţiile sunt întărite de Cornel Idu, pe atunci director general Navrom. Acesta mai susţine că Traian Băsescu nici măcar nu a fost schimbat din funcţie ca urmare a anchetării sale de către comisie şi că s-a reîntors la Anvers. "E o minciună sfruntată, dl Băsescu a fost retrimis la post, unde a stat până în luna septembrie 1989, când, pentru calităţile sale profesionale, a fost promovat în postul de şef al Inspectoratului Na­vigaţiei Civile." Un tânăr ofiţer de marină de atunci, Laurenţiu Mironescu, întăreşte acest lucru. El afirma, simultan cu Idu, la începutul anului 2008, într-un demers public menit să apere onoarea profesională a preşedintelui Traian Băsescu, că în luna iulie 1989, în primul său voiaj pe mare, a ajuns şi la Anvers, unde acesta "s-a întâlnit, ca reprezentant al NAVROM, cu echipajul". Dar în rapoartele sale de activitate de la Anvers, Băsescu nu menţionează nicăieri asemenea "întâlniri de protocol" cu echipajele navelor în tranzit prin acest mare port, în care se aflau simultan în escală câteva nave sub pavilion românesc. "Mi-aduc bine aminte că, în luna august, dl Băsescu a venit în concediu de odihnă în România şi la sfârşitul lunii s-a întors la post", mai spune fostul ofiţer stagiar, care, deşi proaspăt absolvent de Marină, părea să fie foarte la curent tocmai cu agenda reprezentantului NAVROM în marele port de la Marea Nordului. Trebuie să precizăm că afirmaţiile lui Idu şi Mironescu, potrivit cărora Băsescu s-ar fi reîntors la Anvers, nefiind sancţionat cu schimbarea din funcţie, sunt contrazise chiar de către cel pe care au sărit să-l apere. Reamintim că în finalul raportului său din 25 mai 1989, înaintat lui Anghelescu, arăta: "Am fost întotdeauna animat de multă dragoste pentru compania mea, pentru prestigiul şi onoarea NAVROM, (dar) începând cu 24 mai 1989 am fost schimbat din funcţia de reprezentant NAVROM la Anvers (s.n.), sub acuzaţia că am semnat incorect factura de reparaţii a navei «Zimnicea»". Acelaşi raport marca şi data rechemării lui în România, căci începea astfel: "Subsemnatul Băsescu Traian, raportez: m-am aflat la post în perioada 14 aprilie 1988 (până) la 5 mai 1989". Este foarte posibil însă, aşa cum arată fostul comandant Valentin Stan în cartea sa, ca înalta protecţie a contraamiralului Anghelescu să-şi fi făcut încă o dată efectul şi, după ce ecourile reclamaţiei împotriva lui s-au stins, Traian Băsescu să-şi fi reocupat postul. Raţiunile pentru care în 2008, la nouă ani de la cele întâmplate, Idu şi Mironescu au sărit în apărarea lui rămân însă relevante şi nu sunt greu de urmărit. Reamintim că Băsescu însuşi de­clarase anterior că "în octombrie 1989 am fost chemat acasă de la post şi numit de către mi­nistrul Transporturilor de atunci inspector ge­neral al navigaţiei civile", lăsând să se înţeleagă că promovarea s-a realizat datorită meritelor sale. În general, acest om şi-a protejat întotdeauna cu orgoliu reputaţia profesională şi, când i-a fost pusă la îndoială, a găsit mijloace să o apere. Mai ales că, în cazul de faţă, mijloacele i-au fost la îndemână: cei doi nu ar fi ezitat să spună orice în apărarea sa. Motive aveau. Cornel Idu, fostul director NAVROM, a fost inculpat în dosarul "Flota", pentru înstrăinarea frauduloasă, după 1989, a celei mai mari părţi a flotei comerciale româneşti, pe care o gestionase în anii construirii socialismului, dar a fost beneficiarul a două prescrieri, scăpând de orice răspundere penală. La începutul mandatului de preşedinte al lui Traian Băsescu, era deja unul dintre cei mai bogaţi operatori de nave, averea sa fiind estimată la 60-65 de milioane de dolari. A fost, pe rând, beneficiarul unor privatizări controversate din industria navală, cât şi al unor contracte extrem de avantajoase încheiate cu marina militară. Una dintre firmele sale, "Octogon", a primit contracte de reparaţii pentru navele "Albatros", "Mărăşeşti" şi bricul "Mircea", care se ridicau la peste 100 de miliarde de lei vechi (la nivelul de curs din 2005), reparaţiile fiind, după un vechi obicei, suprafacturate, iar lucrările mult tergiversate. Contractele i-au fost atribuite prin încre­dinţare directă de Gheorghe Marin, comandantul flotei militare, protejatul preşedintelui Bă­sescu, pe care Gheorghe Idu îl anchetase în mai 1989 pentru umflarea cheltuielilor de repa­ra­ţii la nava "Zimnicea". Celălalt apărător al lui Traian Băsescu, fostul ofiţer stagiar Laurenţiu Mironescu, cel care declară că era la curent în 1989 inclusiv cu programul concediilor repre­zentantului NAVROM la Anvers, este deputat de Constanţa al Partidului Democrat Liberal, partidul prezidenţial – ceea ce poate explica acuitatea şi clarviziunea cu care poate să reînvie trecutul. În final, din această poveste de demult toată lumea a avut de câştigat. Gheorghe Marin, cel atât de darnic cu omul de afaceri Idu, a fost numit de preşedintele Băsescu în fruntea Marelui Stat Major al Armatei, a fost avansat la gradul de amiral şi a devenit, după dezvăluirile din presă deja citate, posesorul unei superbe vile la Eforie Nord. Cum am arătat, Gheorghe Idu, fostul director al NAVROM şi blândul inchizitor al lui Băsescu din mai 1989, s-a ales cu imunitate în faţa legii şi cu mulţi bani. Este de presupus că Laurenţiu Mironescu şi-a asigurat, datorită pu­terii sale de clarvăzător, un nou mandat parlamentar. Traian Băsescu s-a ales cu "onoarea reperată". Când însă orgoliul supune şi scrie istoria, cineva pierde întotdeauna: adevărul. (…) Marius Oprea (Fragment din volumul "Ascensiunea lui Traian Băsescu", care va apărea în aprilie 2009 la Editura Polirom)

Elogiul nebuniei-4-Sursa


Director in Ministerul Transporturilor
Ion Jercan, complice cu mafia care a furat Navcomul>
de Cristina Ionescu Replica de Constanta
Miercuri, 26 mai 2004, 0:00Ion Jercan
(Foto: )


Prin diferite artificii contractuale plasate dincolo de limita legala, iordanianul Yousef Hussein Yousef Odeh, devenit prin mijlocirea spagii proprietarul companiei Navcom, a transferat de la aceasta societate catre o alta firma de-a sa, Safe Ways Shipping Co. SRL Constanta, navele de bunkeraj „Zemes”, „Comanesti”, „Ticleni” si „Moreni”.

Dupa ce a reusit sa cumpere Navcom cu 200.000 dolari, Odeh a vandut anul trecut cele patru tancuri de bunkeraj.
Infiintata la inceputul anilor ’90, societatea Navcom era o firma cu capital de stat formata prin divizarea companiei Oil Terminal, de la care a preluat serviciul de bunkerare.

Acest serviciu se ocupa cu alimentarea cu combustibili a navelor aflate in rada portului Constanta sau in larg, fiind prevazut cu tancuri de bunkeraj din care se transfera combustibilii in tancurile navelor comerciale.
Ajunsa intr-o situatie financiara nu tocmai fericita datorita managementului defectuos, Navcom se afla in anul 1998 in procedura de reorganizare judiciara. Acesta este momentul in care iordanianul Yousef Odeh pune ochii pe navele companiei de bunkeraj, aspect care marcheaza si inceputul sfarsitului Navcom.

Jercan trage sforile pentru privatizarea Navcom

Cu concursul nemijlocit al lui Ion Jercan, director in Ministerul Transporturilor, cunoscut si sub denumirea de Jeje, dupa numele conspirativ pe care l-a purtat in perioada cand era turnator al Securitatii, iordanianul achizitioneaza, in anul 1998, pachetul de actiuni al Navcom, prin intermediul unei alte companii ale sale, SC Overseas Shipping & Stevedoring Co. inregistrata in RDA Yemen.

Intreaga tranzactie pastorita de defunctul FPS s-a facut contra penibilei sume de 191.365,46 USD.
Modalitatile ilegale si intregul mecanism fraudulos care au facut posibile achizitionarea Navcom de catre Odeh, au fost prezentate pe larg in paginile cotidianului „Replica”.

Amintim aici doar traficul de influenta exercitat de Jercan pentru subevaluarea de catre Ion Burdusel, inspector in cadrul Corpului de Control al Primului Ministru, a patrimoniului Navcom, la care se adauga complicitatea Ginei Gherghina, functionar la DGFP Constanta si a lui Ovidiu Furnica, director al FPS Dobrogea.

In urma privatizarii Navcom, navele de bunkeraj „Opal”, „Navcom 2”, „Litoral 1” si „Litoral 2” au ajuns in Golful Persic pentru alimentarea cu combustibili a altor cargouri ale arabului.

Mecanisme de fraudare pentru beneficiul lui Odeh

Toate cele patru nave ale Navcom au fost inchiriate catre compania yemenita Overseas si nu s-au mai intors vreodata in Romania. Altfel spus, Yousef Odeh si-a inchiriat propriile nave, insa pentru a putea eluda mai bine Fiscul romanesc. Dar arabul devenit mare armator si prin matrapazlacurile facute in Romania, nu s-a oprit doar la cele patru nave amintite.

Astfel, un alt grup de 4 tancuri de bunkeraj- „Ticleni”, „Zemes”, „Comanesti” si „Moreni”- apartinand la data privatizarii tot societatii Navcom, au fost valorificate de iordanian.
Cele patru tancuri de bunkeraj aveau o istorie si caracteristici comune: toate au apartinut Chimpex, ulterior Oil Terminal si, din 1995, trec in proprietatea Navcom; capacitati de transport similare-cca. 1.200 tdw, mai putin „Ticleni”, al carui tonaj net este de 388 tone.

Pentru a profita de valoarea lor reala, Odeh a conceput un mecanism de ocolire a legislatiei romanesti, oarecum asemanator cu cel intrebuintat in cazul tancurilor „Opal”, „Litoral 1”, „Litoral 2” si „Navcom 2”.

Clanul lui Odeh pune mana pe cele patru tancuri de bunkeraj

Prin vanzari formale, in cursul anului 2002, „Zemes”, „Comanesti”, „Moreni” si „Ticleni”, au fost trecute din patrimoniul Navcom, in proprietatea firmei Safe Ways Shipping Co. SRL Constanta.

Aceasta firma constanteana, inregistrata la Registrul Comertului in anul 2001, il are ca asociat unic pe Yousef Hussein Yousef Odeh (34 ani, cetatean iordanian, domiciliat in Iordania-30% din actiuni) si ca asociati pe Roba A.S. Abbas (25 ani, cetateana iordaniana, domiciliata in Amman, Iordania- 25% din actiuni), Heba R.M.

Rezeq (21 ani, cetateana palestiniana, domiciliata in Gaza, Palestina-25% din actiuni) si Odeh Ismail Odeh El Khatib (25 ani, cetatean iordanian, domiciliat in Iordania-25% din actiuni).
Prin intermediul acestei societati controlate de Odeh si de alti membri ai clanului sau, arabul reuseste sa „spele” navele de datoriile Navcom. Potrivit datelor furnizate de APAPS Bucuresti, dupa privatizare, Navcom Constanta a intrat in procedura de lichidare judiciara, conform Legii nr.64/1995 republicata, iar de vanzarea activelor sale ar fi trebuit sa se ocupe AVAB.

Nave de peste un milion dolari, cumparate cu 200 mii USD

Desi APAPS a fost extrem de discret in privinta informatiilor despre patrimoniul Navcom la data privatizarii, sub motivul „secretului comercial de afaceri”, din cele aratate se poate constata ca societatea de bunkeraj desprinsa din Oil Terminal avea datorii importante catre banci de stat (Bancorex), daca figura pe lista AVAB.

Altfel spus, privatizarea Navcom ar fi trebuit ori amanata, ori realizata exceptandu-se preluarea de catre noul proprietar a unor active ce ar fi trebuit sa acopere datoriile societatii.
Insa Odeh a reusit sa puna mana pe navele Navcom si, pentru a evita pierderea lor in conditiile in care societatea era in lichidare judiciara, le-a vandut formal tot siesi, adica firmei Safe Ways Shipping Co. SRL Constanta.

In acest moment calea spre valorificarea lor rapida a fost deschisa, avand in vedere ca, din punct de vedere legal si comercial, cele patru tancuri de bunkeraj nu mai erau grevate de nici o datorie.

In consecinta, in cursul anului trecut „Zemes” a fost vanduta catre SC Alutus Shipping Ecologic SRL Mangalia, „Moreni” si „Comanesti” catre SC Unicom Holding SA Bucuresti, in timp ce „Ticleni” a fost instrainata companiei Daglia Maritime SA din Panama.
Nu stim care au fost preturile la care s-au vandut fiecare dintre aceste nave, insa tinand cont de talentul negustoresc al lui Odeh si de faptul ca „Zemes”, construit in 1972, i-a adus iordanianului frumoasa suma de 130.000 dolari, inclusiv TVA, suntem convinsi ca pe celelalte nave a obtinut sume la fel de mari sau chiar superioare.

Oricum, prin sforile trase cu sprijinul lui Jeje, Yousef Odeh a reusit sa puna mana pe un patrimoniu de nave in valoare de cel putin un milion de dolari, in timp ce Navcom l-a costat mai putin de 200 mii dolari.
Aceasta in timp ce mafia araba a reusit sa distruga complet societatea Navcom, ca o ironie a sortii, fantoma fostei companii de stat figurand cu sediul oficial la aceeasi adresa cu cel al Safe Ways Shipping Co. SRL, situat pe str. Maior Sofran nr.9 din Constanta.

Elogiul nebuniei -2-Sursa: http://sarpe.ablog.ro/categorie/6383/


Basescu a colaborat cu Directia a IV-a a Securitatii click Traian Basescu - turnator la Securitate - documente, click ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII A APĂRĂRII 28 iulie 2004 nr.DGZ-S/92 Bucureşti Şeful Direcţiei Siguranţă Militară Domnul General de Brigada dr. Gheorghe Nicolescu Judecatoria sectorului 2, Bucureşti, solicita oficial Ministerului Apărării Naţionale in vederea solicitarii dosarului penal privind partea vatamata BASESCU Traian si pe inculpatii Ciuvica Mugur Cristian si Badin Maxim date despre existenta, in posesie ministerului a urmatoarelor documente; a) Registrul jurnal pentru evidenta retelei informative din judetul Constanta; b) Adresa nr. 0043467, din 03.08.1978, prin care dosarul personal a lui BASESCU Traian a fost transmis arhivei Securitatii; c) Dosarul personal nr.3990, din perioada 1977-1979 al colaboratorului Securitatii BASESCU Traian; d) Procesul-verbal nr.58212, din 15.08.1979, de distrugere a dosarului personal a lui Basescu Traian; e) Dosarul de urmarire informativa (DUI) -"Carma", din perioada 1979-1981, referitor la nava Dacia; f) Dosarul de urmarire informativa (DUI) referitor la petrolierul Indepedenta.Dispuneti masurile necesare pentru verificarea existentei in evidentele Directiei Siguranta Militara a documetelor precizate mai sus si inaintati datele rezultate, precum si propunerile dumneavoastra, in scopul intocmirii adresei de raspuns Semnat de Gheorghe ROTARU RDS-40/DGZ-226/27.07.2004/DA/2ex. 1din1 Gheorghe Rotaru este seful Directiei Generale de Informatii a Armatei (DGIA). La sfarsitul lui septembrie 2004, dupa aparitia in presa a unui document al MApN referitor la colaborarea lui Traian Basescu cu securitatea, acesta din urma acuza DGIA de implicare politica. Traian Basescu sustinea ca este un "pericol" faptul ca serviciile de informare ale armatei s-au amestecat in campania electorala "Semnalizez acest pericol si avertizez public ca serviciile de informare s-au amestecat in campania electorala. E vorba de Serviciul de informatii al armatei". In ciuda acestor declaratii, Gheorghe Rotaru, seful serviciului secret la care se referea Traian Basescu este pastrat in functie..Citeste stirea completa Decizie_CNSAS_Basescu.pdf 17-Oct-2006 10:27 2.3M Raspuns_SRI_Instanta.pdf 17-Oct-2006 10:27 529K Scrisoare_Secasiu.jpg 17-Oct-2006 14:18 274K Politice (GIP) a dezvaluit ieri dosarul de cadre al ofiterului de Securitate Mihai Avramides, despre care anterior sustinuse ca l-a recrutat in 1978 pe Traian Basescu, pe cind acesta era student la Institutul de Marina din Constanta. Dosarul de cadre al lui Avramides este primul care ajunge sa fie cunoscut public in integralitate. El contureaza, in citeva zeci de pagini, evolutia profesionala a lui Mihai Avramides, care s-a impartit intre doua „arme“ ale Ministerului de Interne: Securitate si penitenciare.Citeste stirea Securistul Traian Basescu condamna ferm securismul, dar foloseste in serviciile secrete crema Secu ri tatii lui Ceausescu, intinerita, pe ici pe colo si prin partile ne/esentiale, cu ceva puiet care bate din cal ca ie. E adevarat ca dosarul de informator (sau urmarit) al lui Traian Basescu a disparut misterios in labirintul numit CNSAS (sau a fost pastrat ca mone da de schimb de unii care ocupa acum functii bine platite). Oare ce-or cauta in CNSAS, la frunzarit dosare, doi scriitori care au scris impreuna o intreaga biblioteca - vorbesc de onorabilii Mircea Dinescu si HR Patapievici (directorul Institutului Cultural Roman)?... Inculpatul Traian Basescu vorbes - te de corupti, desi numele lui este citat in mai multe dosare penale (Flota, Casa din strada Mihaileanu etc.)... Sustinatorul votului uninominal Traian Basescu a votat, pe vremea cand era senator PD, impotriva votului uninominal!... Jucatorul Traian Basescu inventeaza, aproape saptamanal, conflicte artificiale, acoperindu-si astfel incapacitatea de a crea ceva si aducand grave prejudicii Romaniei in plan intern si extern (iesirile necon trolate presedintelui in interviurile acordate presei straine demonstreaza lipsa totala de rafinament politic al celui care detine prima functie in stat Citeste stirea completa Presedintele PSD, Mircea Geoana, a declarat, joi, ca este convins ca Traian Basescu a facut politie politica inainte de 1989 si ca CNSAS trebuie sa analizeze probele aduse in cursul acestei zile de PC. "Sunt convins ca Traian Basescu a facut politie politica. Nu am niciun fel de indoiala ca a colaborat cu Securitatea inainte de 1989", a declarat Geoana, la o dezbatere a departamentului de mediu al partidului. Geoana a sugerat ca CNSAS ar trebui sa analizeze cu rapiditate dovezile aduse joi de... Stirea completa in: Zi de Zi Citeste stirea completa Citeste si aici Gigi Becali: „Eu am inceput sa tip, cum adica sa va comande Traian Basescu pe voi? Pai, e comunist, ma, cum sa va comande pe voi? Pai, eu m-am nascut in lagar de concentrare. Familia mea a suferit. Au fost morti, el era in ’87, la Anwers, turnator, securist. Si am tipat, am urlat, si el, l-a deranjat pe el, ca de-aia spun ca nu ii mai spun presedinte" Citeste stirea complet Mapa profesională Traian Băsescu 01.Memoriu_Basescu_Anvers.pdf 02.Ordin_Constituire_Comisie.pdf 03.Raport_Comisie_Anvers.pdf Colaborator al Securitatii Statului inca din tinerete a fost racolat in 1978 de locotenentul major de Securitate Avramidis, la data de 9.09.1978, si era folosit ca sursa în Portul Constanta. Devine Ofiter acoperit al Securitatii RSR. A activat la Anvers. 1987-1989 Sef al Agentiei NAVROM din Anvers. Traian Basescu, folosit ca sursa a Securitatii începînd din 9 septembrie 1978, a fost promovat ofiter sub acoperire al Departamentului Securitatii în anul 1981, functionînd în aceasta calitate pîna în 1987; .În 1987, anul numirii sale în calitate de sef al Agentiei Navrom din Anvers, ofiterul sub acoperire Traian Basescu a fost transferat de la Departamentul intern al Securitatii Citeste stirea completa. Printre probele care ar putea zgåltåi fotoliul prezidential se afla si depozitia unui fost marinar, Furnica, pe care Traian Basescu l-a impiedicat sa obtina azil politic in Belgia, punånd politia portuara pe urmele sale, sub pretextul ca ar fi furat ceva de pe vas. Citeste stirea completa Ofiterul de Securitate Silvian Ionescu despre relatia sa cu Traian Basescu Written by Grupul de Investigatii Politice Monday, 08 August 2005 Acest material a aparut in Curentul din data de 27 februarie 2004.Silvian Ionescu: "Am fost seful Serviciului din Directia intaia din CIE. Serviciul intai care se ocupa cu partea vestica a Europei. Si in calitatea asta, intr-adevar, aveam in subordine munca informativa, munca de spionaj din Belgia. Tot in calitatea asta stiam ca acolo exista acolo un cetatean Traian Basescu la Navrom la Anvers" . Coincidenţe bizare în ipoteza colaborării dintre Băsescu şi Securitate Deşi nimeni nu a reuşit până acum să demonstreze fără dubiu că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea ceauşistă, cel puţin o serie de coincidenţe bizare, care se insinuează în biografia ultimilor săi ani, par să-l lege de sinistra instituţie de represiune. Analiza activităţii revoluţionare a lui Băsescu şi a Raportului Zimnicea reliefează o dată în plus rolul explicativ pe care l-ar avea relaţia cu Securitatea în cariera actualului şef al statului.Extrem de elocvent în acest sens ne pare evoluţia lui Traian Băsescu în zilele care au urmat fugii dictatorului Nicolae Ceauşescu. Pe atunci, Băsescu era şeful Inspectoratului de Navigaţie Civilă, iar întâmplarea face ca numele său să apară pe lista membrilor Consiliului Frontului Salvării Naţionale de la Constanţa, întocmită în zilele de 22 şi 23 decembrie 1989.Ca membru, dar mai ales ca purtător al legitimaţiei structurii populare care avea să transfere puterea politică de la regimul dictatorial la primul regim constituit pe baze electorale, Băsescu avea acces liber în toate instituţiile statului, în unităţi militare, în Miliţie şi chiar în sediul Securităţii. Mai mult, potrivit unor martori, a fost văzut în compania colonelului Simionescu, şeful Securităţii Constanţa, în zilele fierbinţi ale revoluţiei. În harababura creată de mutarea arhivelor sinistrei instituţii de pe bulevardul Lenin (sediul actual al IPJ) la Academia Militară şi apoi la Institutul de Scafandri, orice purtător de legitimaţie ar fi avut, teoretic, posibilitatea să pătrundă în arhivă, să răsfoiască şi chiar să sustragă documente şi dosare întregiNu ştim dacă actualul şef al statului a uzat de aceste prerogative de revoluţionar, însă ştim că ani de zile a declarat că a făcut revoluţia în faţa televizorului.In toată aventura sa de revoluţionar, Băsescu a fost însoţit pas cu pas de comandantul de cursă lungă Ion Jercan, angajat şi el la Inspectoratul Navigaţiei Civile. Potrivit lui Anton Mangiurea (fostul asociat al lui Jercan) şi altor navigatori pe care revoluţia i-a găsit la INC, în primul moment de libertate Jercan a vrut să-l arunce pe geam pe Traian Băsescu. Nu a făcut-o, ba mai mult l-a însoţit pe acesta, prin foc încrucişat, la sediul Securităţii de pe bulevardul Lenin. Această conduită ar putea fi explicată foarte uşor, dacă cei doi inamici ar fi găsit un interes de moment care să-i unească, mai ales dacă ţinem cont de faptul că, cel puţin formal, după revoluţie au continuat să se duşmănească profund. Ipoteza intenţiei de ştergere a urmelor unui trecut comun pătat ar putea explica foarte bine conduita lui Jercan şi buna sa prietenie cu Băsescu din zilele revoluţiei.Raportul Zimnicea şi complicii curaţi ca lacrimaO a doua serie de coincidenţe bizare se leagă de auspiciile retragerii lui Traian Băsescu de la conducerea reprezentanţei comerciale a Navrom la Anvers, în anul 1988. Actualul şef al statului a intrat în clinciuri cu comandantul navei Zimnicea, Valentin Stan, după ce acesta a refuzat să semneze facturile umflate eliberate de şantierul naval căruia Băsescu îi încredinţase reparaţia navei, trecând peste recomandările Navrom.Facturile au fost semnate în cele din urmă de Băsescu, iar acest fapt i-a atras în cele din urmă pierderea postului de la Anvers. Pentru a-şi justifica deciziile controversate, el a întocmit două rapoarte, poate chiar trei, primul către vice-amiralul Gheorghe Anghelescu, şeful Departamentului Transporturi Navale, iar al doilea adresat unei instituţii nemenţionate, alta decât Navrom şi DTN. Ziaristul Luis Lazarus a afirmat, recent, în cadrul unei emisiuni difuzate de postul de televiziune OTV, că raportul este adresat Securităţii şi ar conţine elemente de poliţie politică, deoarece semnatarul său a încercat să-l denigreze profesional şi moral pe comandantul navei Zimnicea care, de altfel, după acel moment, şi-a încheiat conturile cu navigaţia. Ziaristul s-a bazat şi pe evidenţa că orice navigator, inclusiv comandanţii de navă, trebuia să obţină aviz de navigare de la sinistra instituţie de represiune. În plus, Securitatea nu ar fi lăsat un personaj, pe care să nu-l controleze câtuşi de puţin, să reprezinte interesele statului român la Anvers. O altă coincidenţă, punctată de noi, se referă la faptul că Gheorghe Anghelescu, către care este adresat unul dintre rapoartele Zimnicea (cel care conţine elemente tehnice şi profesionale), a ocupat funcţia de consilier pe probleme de navigaţie la CNM Petromin SA, în perioada în care guvernulNăstase îl căuta pe Băsescu prin hârtiile acestei instituţii, pentru a-i imputa distrugerea flotei. Curios, în arhivele Petromin nu au fost găsite documentele care să demonstreze implicarea actualului şef al statului în distrugerea flotei, deşi toate evidenţele, ca şi în povestea cu Securitatea, converg spre implicarea sa.O ipoteză care ar putea să lămurească deplin situaţia ar fi aceea că, de dragul păstrării tăcerii asupra unui trecut comun nu tocmai curat, Paraipan (porecla lui Anghelescu) s-ar fi îngrijit ca totul să iasă bine. Printre cei care au lucrat la adunarea hârtiilor în dosarul Flota s-au numărat Ion Jercan şi cumnatul său Petrică Gheorghiu, fost comandant de cursă lungă. Ca notă comună, în arhivele Securităţii nu s-a păstrat nici măcar o filă despre Anghelescu, Jercan şi Gheorghiu, la fel cum nu s-a păstrat nici despre Traian Băsescu. Cei trei comandanţi de cursă lungă şi şeful lor de la DTN sunt curaţi ca lacrima, ba chiar acesta din urmă mai are, culmea, şi un dosar de urmărit informativ. În sfârşit, un al patrulea personaj care ar fi putut să blocheze aflarea adevărului despre flotă este Şerban Mihăilescu, fost secretar general al Guvernului în perioada 2000-2004, dar şi secretar de stat la Ministerul Transporturilor în perioadele în care Băsescu nu a ocupat funcţia de ministru. O ipoteză interesantă este legată de faptul că Mihăilescu – fost secretar de stat în Guvernul Dăscălescu – a fost reangajat la Guvern chiar de Traian Băsescu, în anul 1992, astfel încât avea argumente personale pentru a se îngriji ca binefăcătorul său să nu fie găsit în hârtiile din dosarul Flota. Ar fi putut avea însă şi argumente legate de protejarea unui trecut comun nu tocmai curat, aidoma lui Ion Jercan. Despre Mihăilescu, presa naţională a dezvăluit recent că a fost ofiţer activ în cadrul Departamentului de Informaţii Externe (DIE), instituţia la fel de sinistră din sistemul de securitate naţională care controla absolut toate aspectele din activitatea persoanelor angajate în ambasadele României din străinătate, dar şi a reprezentanţelor comerciale externe ale unor întreprinderi româneşti. Citeste stirea completa Ciuvica sustine ca Basescu a fost dat afara de la Navrom în urma unor erori profesionale Mugur Ciuvica respinge motivele invocate de seful statului pentru a refuza numirea Noricai Nicolai în postul de ministru al justitiei si sustine ca Traian Basescu a fost, la rândul sau, subiectul unei sanctiuni când a fost dat afara din functia de sef al reprezentantei Navrom la Anvers.„În mai 1989, Traian Basescu a fost dat afara din functia de sef al reprezentantei Navrom la Anvers în urma descoperirii faptului ca a semnat incorect facturile pentru repararea unei nave“, sustine presedintele Grupului de Investigatii Politice, Mugur Ciuvica, într-un comunicat remis NewsIn. Ciuvica afirma ca si Traian Basescu ar fi contestat sanctiunea profesionala, însa comisia Ministerului Transporturilor si-ar fi mentinut decizia, în plus, i-a aplicat si o reducere de 20% a retributiei. Mugur Ciuvica afirma ca motivatia refuzului de a semna numirea Noricai Nicolai nu se sustine si, daca si-ar fi aplicat siesi criteriile de profesionalism, atunci ar fi trebuit sa refuze si în 1991, si în 1996 numirea sa în functia de ministru al transporturilor. „Pe de alta parte, câta vreme toate dosarele sale sunt ascunse, Traian Basescu este ultima persoana din România care are dreptul sa vorbeasca despre dosarele altora“, critica presedintele GIP, care enumera în continuare o serie de indicii privind presupusele dosare ale sefului statului. „Conform CNSAS, dosarul de colaborator al Securitatii al lui Traian Basescu a fost distrus în 1979 (procesul verbal de distrugere nr. 0058212/15.08.1979 se afla în posesia CNSAS);conform lui Dorin Dobrincu, directorul general al Arhivelor Nationale, dosarul de cadre al lui Traian Basescu (obligatoriu pentru orice fost membru PCR) a disparut; conform lui Traian Basescu însusi, dosarul sau profesional de la Navrom nu mai e de gasit“, se mai arata în comunicatul GIP. Gardianul Mapa Monica Macovei a fost dată la topit. In 1984, după definitivat, Monica Macovei ajunge absolut ciudat procuror la Sectorul 1 al Capitalei. Ciudat pentru că, înainte de 1989, Sectorul 1 era un sector strategic (locuiau soţii Ceauşescu, se aflau sedii ale organelor de partid, aeroportul, gara, televiziunea) şi trebuia să ai avizul Securităţii pentru a ajunge procuror aici. Dacă tot există o mapă profesională, poate aflăm cine a recomandat-o pentru acest post pe Macovei. Mapa profesionala a fostului ministru de justitie, un opis despre sute de dosare uitate prin sertare Mai bine mai târziu decât niciodata. Mapa profesionala a Monicai Macovei a fost data, partial, publicitatii la închiderea editiei. Partial, pentru ca au fost sterse date despre care se spune ca nu aveau legatura cu activitatea profesionala a acesteia, adica informatiile legate de anumite acte medicale din timpul în care aceasta a activat ca magistrat dinainte de anul 1989 si pâna la data demisiei din sistem, în 1997. EXCURSII ÎN STRAINATATE, LA GREU. Monica Gherghescu a plecat în străinătate, în perioada 1968 – 1974, în Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, cu părinţii prin ACR. În anul 1975, în Ungaria, Italia, Elveţia, Austria, cu părinţii prin ACR, 30 de zile. În 1978, în URSS, prin BTT 15 zile, în 1979, RDG, cu părinţii prin ACR, 20 de zile, în 1981 în URSS, din nou prin BTT 15 zile, preocupări în afara profesiunii, adică un articol în RRD nr. 11/1981. Jurnalul Naţional Plecarea Monicai Macovei, se stie, a fost una rusinoasa, nedemna de un magistrat, în conditiile în care, pentru a scapa de actiunea disciplinara care se declansase împotriva sa, aceasta a demisionat rapid pentru a nu ramâne cu „tinicheaua de coada”. pe vremea când era procuror, ar fi avut zeci de dosare restante, că ar fi semnat un mandat de arestare în alb şi că ar fi fost un anchetator abuziv. Mapa profesionala pusa ieri la dispozitia presei contine si referiri la o dubioasa cerere de efectuare a unei excursii in Franta de catre fosta procuroare Monica Gherghescu (viitoare Macovei), care in 1986, pe cand era procuror la Procuratura locala a Sectorului 1 a solicitat sa i se aprobe efectuarea unei excursii in Franta. In Nota 601/1986 a Directiei a V-a de Cadre a Procuraturii Generale, se arata ca Macovei avea depusa pe numele ei la BRCE suma de 500 franci fracezi si 25 USD, de la o anume Cornelia Veturia Boliban domiciliata in Franta. Conducerea Procuraturii nu i-a aprobat cererea. Alte date din mapa profesionala descriu parcursul sau profesional, de la nivelul de procuror stagiar la Giurgiu, la Procuratura locala Sector 1, Parchetul Capitalei si apoi la Generala, promovare pentru care i s-a acordat de catre Procurorul General o dispensa de o treime din vechimea necesara. Macovei a fost membra PCR si a avut parte de promovari in ritm ametitor, dar si calificative profesionale si caracterizari bune si foarte bune. In mapa profesionala figureaza si trei "note de relatii" intocmite in perioada imediat urmatoare absolvirii de catre Macovei (fosta Gherghescu) a Facultatii de Drept. Notele de relatii cuprind doar antetul paginilor, restul fiind cenzurat de Parchetul General care a pus la dispozitia presei mapa profesionala. Nu se stie la ce aspecte din viata sau cariera lui Macovei se refereau aceste note de relatii si de ce a fost necesara cenzurarea acestora.Surprinzator, desi presa a dezvaluit in mai multe randuri, in ultimii ani, doua evenimente legate de Monica Macovei - existenta unor mandate de perchezitie cu antetul RSR, pe foi semnate in alb, dar si "episodul taximetristul", in mapa profesionala furnizata jurnalistilor nu apar referiri la aceste evenimente. (Razvan SAVALIUC, Bogdan COMARONI) Batut si torturat Un alt episod din cariera de procuror a Monicai Macovei a fost dezvaluit, in 2006, in cadrul unei conferinte de presa a Partidului Conservator. Atunci, Victor Popa, fost director in reteaua de alimentatie publica in timpul regimului comunist, a sustinut ca a fost "batut cu salbaticie" si "torturat" de "crudul procuror" Monica Macovei. "Si acum, dupa 20 de ani, mi-e frica de aceasta doamna, imi vine sa plang", a spus Popa. Victor Popa, condamnat pentru mita, a povestit ca Monica Macovei s-a ocupat de instrumentarea cazului sau. "Am fost arestat si predat pentru cercetari doamnei Monica Macovei, care era procuror si care s-a ocupat cu instrumentarea cazului meu. Niciodata nu am fost de acord cu ceea ce imi cereau militienii si doamna Macovei. Am fost tinut in ancheta un an si sase luni, torturat si batut in birourile militiei TF (Transporturi Feroviare) din Giulesti. Doamna procuror s-a purtat cu mine ca un monstru. M-a lovit cu pumnii si picioarele sa recunosc un fapt pe care nu l-am facut. Pe urma m-a intrebat daca am spus bancuri cu Ceausescu si cand am spus ca da, a ordonat sa ma bage in arestul politiei TF. M-a batut cu mana ei patru ore in data de 1 februarie 1986, ca sa recunosc ca am primit bani de la subalterni. Mi-a dat cu pumnii in cap, cu picioarele, m-a batut asa cum bate un boxer un sac", a mai povestit Popa. (D.E.I.) Erorile din trecutul profesional al fostului procuror Macovei (zeci de dosare restante şi o atitudine necorespunzătoare în activitate) nu l-au oprit pe preşedinte să o numească şefă la Justiţie şi să o susţină chiar şi după ce au ieşit la iveală acuzaţii potrivit cărora Monica Macovei ar fi semnat în 1984 un mandat de percheziţie "în alb" şi ar fi fost un anchetator abuziv până la violenţă. De asemenea, greşeala lui Daniel Morar, care ne-a adus o condamnare la CEDO şi ne-a obligat să scoatem bani mulţi din bugetul de stat, a fost trecută cu vederea de preşedinte atunci când l-a numit mare şef peste anticorupţie. Jurnalul Naţional Infractorul scapat era informatorul Securitatii Avocatul Alexandru Pantea, fost procuror scolit la o baza a Securitatii din zona Bran, ne-a declarat ca inainte de 1989 exista obiceiul ca informatorii Securitatii sa fie protejati fie prin schimbarea datelor de stare civila, fie prin mistificarea probelor din dosare. "Securitatea modifica anumite dosare penale cu mana Militiei, prin complicitatea cu procurorul de caz sau cu seful acestuia. Din moment ce Norica Nicolai a fost sanctionata, inseamna ca ea nu era procurorul Securitatii. S-au dat de gol atunci cand au spus ca faptuitorul se sustrage urmaririi penale. Inainte de 1989, pe vremea lui Ceausescu nu se putea vorbi de sustragerea de la urmarirea penala, asa cum s-a spus in dosarul pe care l-a instrumentat Norica Nicolai. Era clar ca acel individ era protejat de Militie si Securitate. Daca nu ar fi fost asa, militianul anchetator trebuia sa-i ceara procurorului mandat de arestare pentru acea persoana, dar din documente rezulta ca mandatul de arestare a fost dat abia prin rechizitoriul facut de Norica Nicolai. E clar ca Militia nu a avut interesul sa-l aresteze, de aceea i-au modificat datele de stare civila si i le-au inlocuit cu cele ale unei alte persoane fara antecedente penale, nici aceasta nefiind arestata. Chipurile, se sustragea. Ca recidivist, adevaratul infractor era in evidentele Securitatii si nu l-au arestat alaturi de ceilalti hoti pentru ca securistii mai aveau nevoie de el. L-au arestat abia cand nu mai era nevoie de el, dar si atunci s-au invocat niste greseli de procedura si l-au eliberat la foarte scurt timp, ceea ce pe vremea lui Ceausescu nu era posibil decat daca acea persoana devenise iar utila Securitatii. Eu cunosc aceste lucruri chiar din interior deoarece in 1972, cand eram procuror, am fost selectionat si am facut cursuri speciale la baza Securitatii de la Bran. scoala de la Bran a educat multe serii de procurori. Eram bratul inarmat al PCR, asa ni se spunea. Noi primeam ordin sa gresim intentionat datele din dosarele penale ca sa-i protejam pe informatorii Securitatii", sustine fostul procuror Pantea. Militianul l-a scapat pe infractor Un magistrat din Calarasi, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, si-a adus aminte despre scandalul in care a fost implicata Norica Nicolai (fosta Clinci) pe vremea cand aceasta era procuror in localitate. "Norica era un procuror palmas, care facea pe an si peste 450 de dosare de supraveghere. Dosar de supraveghere insemna ca militia facea toata ancheta, iar procurorul doar verifica incadrarea juridica din ancheta militianului, verifica probele, intocmea rechizitoriul si trimitea in judecata. Procurorul de supraveghere, cum era Norica, nu identifica invinuitii, ci numai militianul de caz. Daca s-ar fi ocupat de identificari, si-ar fi depasit competentele. Tin minte scandalul din 1988, cand Norica a fost sanctionata cu avertisment. In 1987, Militia din Calarasi a facut o ancheta cu mai multi tigani din Budesti, care au furat grau din silozuri. Tiganii din Budesti erau spaima locurilor. Furau tot ce gaseau. Mai aveau un obicei: cand era prins un recidivist, vina era luata de altcineva, curat, ca pedeapsa sa fie mica. Asa a fost si atunci: i-au dat militianului datele altcuiva, militianul le-a dat procurorului de caz, adica Noricai Nicolai, care l-a trimis in judecata in lipsa, pentru ca se sustragea anchetei. Ciudat este ca acel militian nu a fost pedepsit. Atunci, comandantul militianului trebuia sa sesizeze Procuratura Militara sau sa-l sanctioneze pe militianul care a gresit datele de stare civila ale faptuitorului. si mai ciudat este ca procurorul inspector nu face nici o referire la acel militian care a gresit, desi era obligat sa-l audieze ca sa stabileasca partea de vina a Noricai. Numai atunci cand infractorii erau protejatii Securitatii nu se facea nici o referire la ei in inscrisuri. Dosar facut public la comanda? Dosarul profesional al Noricai Nicolai a ajuns la presa cu o rapiditate care la prima vedere ar putea uimi. Vineri seara presedintele Basescu a indicat presei de unde poate fi obtinut – Parchet –, iar sambata dupa-amiaza cam toata lumea avea dosarul sub nas, xerocopiat. Potrivit lui Robert Cazanciuc, purtator de cuvant al Parchetului General, "prin natura lor, aceste dosare nu sunt publice". Fiecare procuror are un astfel de dosar care contine toata evolutia profesionala, aprecierile, dar si abaterile sau sanctiunile primite de-a lungul carierei. Cele vechi sunt arhivate la Parchetul General, iar cele mai noi de 2005 se afla la Consiliul Superior al Magistraturii. Presedintele Traian Basescu a cerut acest dosar de la Parchetul General, pe 20 decembrie 2007, invocand, printre altele, o decizie a Curtii Constitutionale care ii da dreptul sa verifice daca un candidat corespunde functiei de ministru, spune Robert Cazanciuc. Dupa ce dezvaluirile presedintelui au fost contracarate de Norica Nicolai, care le-a caracterizat drept minciuni croite de fosta Securitate, dosarul a ajuns brusc la presa. Explicatia: Basescu a declarat vineri seara ca acesta este public, in baza Legii 544 a liberului acces la informatii. "Toata presa mi-a facut o cerere in baza acestei legi, vineri seara. Sambata a fost zi de lucru, s-a recuperat 24 decembrie, altfel probabil ca presa ar fi primit dosarul abia luni. Pot eu cenzura ceea ce presa considera de interes public?", ne-a mai declarat Robert Cazanciuc. România liberã Tag-uri Technorati: Documente Traian Basescu securist postat de tariceanu in 2008-01-15 15:33 | Traian Basescu 0 comentarii Primul interviu cu Traian Basescu : "Sa Traiti Bine" media: 0.00 din 0 voturi SECRETE DIN INTIMITATEA LUI TRAIAN BASESCU NU VREAU SA MOR SARAC TRAIAN BASESCU a crezut dintotdeauna in sloganul "Sa traiti bine!" Prin '93 declara: "Numai tampitii vor sa moara saraci!" "Nu sunt un om bogat, dar nici sarac!", ne declara Traian Basescu, prin 1993. "Nu-mi doresc sa mor sarac, numai tampitii doresc sa moara saraci! Bunastarea familiei mele inainte de revolutie a fost aproape deplina, iar faptul ca acum sunt in viata politica a facut sa ne consumam rezervele pe care le-am adunat in 12 ani de marinarie si cat am fost in Belgia! Familia mea a fost obisnuita cu un standard de viata ridicat si nu inteleg ca in democratie sa devin mai sarac sau sa ma apuc sa vand din ceea ce am agonisit! Daca ma voi lasa de politica, tot din shipping voi incerca sa traiesc, punand la dispozitie celor care au nave inteligenta manageriala, pregatire profesionala si altele!", ne povestea Traian Basescu, pe atunci deputat si vicepresedinte PD, care, intre timp, a ajuns presedintele Romaniei. TOPIT DUPA CALATORII Primul voiaj in lumea larga al presedintelui a fost cu bricul Mircea, in 1974, pe cand era student in anul II al Institutului de Marina, pe ruta Constanta, Alexandria, Beirut, Famagusta. "N-as putea spune ca ma topesc de dorul de a sta pe apa, marturisea Traian Basescu, dar dorinta de a vedea lumea a fost mare, inca din adolescenta." A mancat in toate porturile lumii, insa bucatele romanesti ii plac cel mai mult: "O ciorba de fasole este marea mea pasiune, ca si fasolea scazuta! Dar sotiei mele nu-i reuseste niciodata cum era ciorba de fasole din Institut, facuta la cazan! Imi plac, de asemenea, sarmalutele, dar numai din cele bine facute. Iar pentru un somn afumat fac o adevarata pasiune, desi n-am pescuit in viata mea! Imi plac si puii de balta si totdeauna, cand sunt la Constanta, trec pe la patronul unui mic restaurant din portul Tomis, care stie sa-i prepare! NASCUT STELIST"Singurul mare hobby care mi-a ramas este sportul. Mi-a placut miscarea! Am practicat handbalul la scoala sportiva din Bacau - acolo am facut liceul - si in ultimii doi ani de liceu la "Stiinta Bacau", dar n-am fost un talent. Insa, oricum, cateva ore libere le petrec oricand cu placere pe stadion, indiferent ce se joaca, nu numai la fotbal. Dar, categoric, fotbalul este marea pasiune! Sunt un stelist prin "constructie": tatal meu fiind ofiter, m-am "nascut" cu CCA-ul in casa! Rapidul a fost un exercitiu, in faza initiala, cand am pus putina ordine acolo, prin '91, apoi a devenit o iubire! Este o dragoste de maturitate. Raman insa si un credincios suporter al clubului militar".A RAPIT UN SIRIAN Basescu, ca orice marinar, a vazut si a trait multe pe mare! "Cand comandam Crisana, am fost prinsi intr-o furtuna teribila tocmai cand incarcam la un terminal sirian, pe mare. Ancorele au inceput sa cedeze, sa grapeze! Mi-am tinut nava in pozitie din masini, am reusit sa incarcam si sa scapam. Pilotul sirian se pierduse cu firea si, pentru neprofesionalismul lui, nu i-am mai permis coborarea si l-am adus pana in portul Constanta!!!" BRAZILIENCE, LA RIO, RUSOAICE, LA ODESSA "Cand acostam intr-un port, ori coborau marinarii in port, ori veneau fetele la bordul navei! Depinde cum era cutuma sau uzul portului respectiv. Niciodata nu m-am formalizat, nu ma interesa de ceea ce o sa spuna securitatea acasa! Nu stiu in ce port s-au simtit marinarii mei cel mai bine, dar stiu ca unul dintre cele mai frumoase Revelioane din cele petrecute departe de casa a fost cel de la Odessa! La intrebarea care ar fi, in ale amorului, cele mai bune femei, ma abtin sa raspund". La o cafea neagra si fierbinte, in baruletul din Aleea Modrogan, cu reportofonul inchis, "kapitanos" Traian ne-a spus: "Marinarii mei cel mai mult le apreciau pe brazilience. Dar asta ramane intre noi"!!! NU BEAU SINGUR "Nu prea agreez bautura, dar, daca beau ceva, imi place sa beau un vin de Jidvei, un Riesling sec de Murfatlar sau un whisky Ballantine's. Nu beau mult si nu beau oricand: trebuie sa am o anumita stare, sa fiu intr-un anturaj, niciodata n-am baut singur!" postat de tariceanu in 2007-11-19 22:06 | Traian Basescu 0 comentarii Basescu la 'Nasul' : Chiuariu este 'un mafiot obraznic' media: 5.00 din 1 vot Presedintele Traian Basescu s-a aflat, miercuri seara la emisiunea "Nasul", pe B1tV, unde a raspuns multor intrebari ale moderatorilor, dar s-a si lansat in declaratii despre clasa politica actuala, vizata - in opinia sa - de schimbarea necesara prin votul uninominal. Grupari mafiote: presa - politicieni- oameni de afaceri" Seful statului nu a pierdut ocazia de a aduce in discutie si "intelegerile de tip mafiot intre oamenii politici, oamenii de afaceri si directori de ziare". "Exista in acest moment astfel de grupari de tip mafiot care s-au format pentru a distruge si discredita institutii". "Ticalosia este transpartinica si sunt si destui oameni de presa care fac parte din aceste grupari", a mai spus Basescu. El nu a vrut sa dea nume, dar l-a exclus dintre jurnalistii vizati pe Ion Cristoiu, despre care a spus ca este doar "orgolios", dar cu care nu va vorbi atata timp cat este presedinte, deoarece a fost deranjat de o reactie a jurnalistului. Respectiv, pe vremea cand Emil Constantinescu era presedinte, Ion Cristoiu i-ar fi spus acestuia, intr-o emisiune, "umilindu-l", ca "facea anticamera la el, pe vremea cand era director al Evenimentului Zilei". Despre jurnalistii care ar face parte din gruparile mafiote aduse in discutie, Basescu a spus doar:" uitati-va la cei bogati din presa si veti vedea despre cine vorbesc!". "Chiuariu este un mafiot obraznic" In plus, el a spus despre premier: "Tariceanu este tributar grupului Patriciu, PSD-ului si relatiei cu Ion Iliescu. In programul anti basescu grupul Iliescu-Hreneciuc este bagat Tariceanu, care are o relatie speciala cu ei." Presedintele a luat in dsiscutie si prezenta in guvern a ministrului Justitiei, Tudor Chiuariu: "Nu confundati puterea cu obraznicia. E un tanar mafiot obraznic. Asta este ministrul justitiei din Romania. Nu este unul care da lovituri la banci, ci serveste clientela. Fenechiu l-a pus ministru, ca Tariceanu nu ar fi numit un astfel de ministru, daca era ." "Raportul CSM a fost facut sa iasa in presa, partea care viza sectia a II-a a lui Tulus a iesit pe filiera oameni de afaceri, ministrul, patroni de ziar si al unei televiziuni de nisa. Eu am apreciat activitatea lui Tulus dupa raportul CSM-ului. Trebuie sa-i spunem sa plece acestui ministru al justitiei." "Asta-i sistemul, si pentru ca n-am reuzit sa fac un tandem cu Guvernul, dupa 6 luni premierul s-a razgandit, iar eu mai am numai sa vorbesc ca sa afle oamenii, pentru ca sa nu li se para romanilor ca traiesc intr-un stat democratic. Propun ca romanii sa-si faca singuri un sistem de reformare, pentru ca partidele sunt incapabile s-o faca. Romanii nu mai pot fi pacaliti cu "va maresc salariile sau cu mici si bere", a mai declarat Traian Basescu. Ion Iliescu a fost presedintele tarii si pe vremea lui Constantinescu Ion Iliescu a fost presedintele Romaniei si in mandatul lui Emil Constantinescu, de aceea acesta nu a avut nicio sansa sa invinga sistemul, a declarat miercuri seara, presedintele Traian Basescu, la emisiunea Nasul de pe B1 Tv. "Emil Constantinescu spunea la finalul mandatului sau ca l-a infrant sistemul. Eu am sansa de a avea un SRI mult mai reformat si am avut si grija sa trec in rezerva circa 28 de generali si sefi de servicii din SRI. Acum, SRI este tanar, dar nu loializat altcuiva decat datoriei pe care o are. Emil Constantinescu nu a avut aceasta sansa. Seful real al statului in timpul lui Emil Constantinescu a fost tot Ion Iliescu (prin intermediul serviciilor - n.r.). In mandatul meu, daca Ion Iliescu nu a mai putut manipula serviciile de informatii sa-l dezinformeze pe seful statului, a incercat sa realizeze o majoritate parlamentara antiprezidentiala", si-a argumentat Basecu afirmatiile. Presedintele Romaniei a mai spus ca toti cei pe care i-a pensionat din serviciile de informatii "sunt acum angajati la Patriciu, Vantu si imi sunt ostili", iar incercarea parlamentarilor de a demite presedintele a fost pentru ca nu au mai putut fi folosite serviciile. "Sunt aceiasi parlamentari care acum sunt indragostiti de Legea referendumului propusa de ProDemocratia". "UDMR-ul este echivalentul lui Iliescu in maghiarime" "Exista o realitate: avem o clasa politica putreda! O spun cu toata responsabilitatea unui presedinte. Gata oricand sa faca compromisuri si o sa vedeti mari analisti care spuns ca asta-i politica. Iar eu spun NU . Compromisurile sunt bune cand sunt in interes public, nu de gasca. "S-au napustit toti pe mine pentru cele ce propun eu la referendum. Niciunul nu a spun nimic despre varianta Guvernului care este o mare pacaleala pentru romani. Uitati-va la UDMR. UDMR-ul nu ma mai poate pacali. Astia-s echivalentul lui Ion Iliescu in maghiarime. Ii vad ca pe niste lideri politici de dinainte de revolutie, ca parteneri ai lui Ion Iliescu. Ungurii si-ar dori un alt reprezentant decat Atilla Verestoy ori Marko Bela", a mai spus Basescu. Referendum cu repetitie "Voi repeta referendumul daca nu va fi validat", a precizat presedintele. "Voi mai genera referendumuri in 2008. Pentru ca sunt probleme nerezolvate cu clasa politica si trebuie sa le rezolve poporul. Din pacate nu pot sa pun decat o singura intrebare", a completat el. Legat de votarea in doua sectii de votare, presedintele a spus ca "Este dispret pentru electorat. PNL-ul crede ca romanii nu vor vota daca trebuie sa se duca la etaj sa voteze. Eu va spun ca vor vota. La ultimele alegeri pentru PE, pentru statele membre, au avut loc referendumuri si alegeri, simultan, in 9 tari. Nicaieri in aceste state nu s-au facut doua comisii de votare. Cu o ordonanta de urgenta se putea rezolva unificare votului. ca la suspendare." Refuzat de TVR O chestiune absolut inadmisibila intr-un stat democratic. S-a emis decretul pentru timpi de antena. Am vrut sa merg la TVR sa vorbesc romanilor despre referendum. Am cerut o ora la televiziunea publica, ca sef al statului, dar mi s-a transmis ca nu se poate, de catre Sassu. Este tara in care oligarhia a ajuns sa dicteze dezinformarea romanilor. Peste tot se vorbeste de cat de buna e varianta Pro Democratia fara a preciza ca-i pacaleste pe romani." Socat de reactia fata de jurnalisti in scandalul "Spaga pentru Remes" "Presedintele Basescu mai crede ca o grupare de tip mafiot a actionat si in cazul difuzarii filmului "spaga pentru Remes" la televiziunea publica. "M-a socat reactia fata de jurnalistii care au lucrat la prezentarea materialului. Un politruc numit in fruntea televiziunii ca sa serveasca interesele celor care l-au numit - PSD, PNL - a actionat pentru a pulveriza masa de jurnalisti care a facut materialul", a spus seful statului, referindu-se la presedintele TVR, Alexandru Sassu. Basescu a mai spus ca nu a fost socat de imaginile din filmul "Spaga pentru Remes", pe care le vazuse inca de la depunerea dosarului. "Vazusem lucruri mult mai complete, probe scrise, probe zguduitoare la adresa unui ministru. Sotii care spun ce au trebuit sa faca...", a spus Basescu, refuzand sa dea mai multe detalii. Legat de ultimele evenimente din Italia presedintele a spus ca nu este admisibila o lege doar pentru romani, ci, pe general, pentru infractori. "N-as accepta o lege data de guvernul italian data numai pentru romani. Bineinteles ca poate exista si reciprocitate", a spus presedintele. "Listacii nu mai sunt la moda. Romanii trebuie sa vina la vot pe 25 noiembrie, pentru reformarea clasei politice", a fost indemnul de final al presedintelui Romaniei, Traian Basescu. Sursa: Ziare.com Chiuariu: ''Mama mea ma va intreba de ce sunt mafiot'' Dupa ce Basescu a declarat ca ministrul Justitiei este "Un tanar mafiot obraznic", Tudor Chiuariu i-a adresat o scrisoare deschisa presedintelui in care spune ca a fost numit, pe nedrept, “mafiot” si ca nu a fost niciodata „juristul dlui Fenechiu”. “Stimate domnule fost candidat al Aliantei Dreptate si Adevar PNL-PD pentru Presedintia Romaniei”, se adreseaza Chiuariu lui Traian Basescu, “vreau sa va aduc aminte ca am fost impreuna in campania electorala din 2004. Traian Basescu si Tudor Chiuariu, alaturi de multi altii: Calin Popescu-Tariceanu, Vasile Blaga, Varujan Vosganian, Adriean Videanu”. „Din dorinta de a clarifica unele lucruri”, ministrul Justitiei continua: „Mama mea ma va intreba de ce sunt mafiot. Eu stiu ca nu sunt. Dumneavoastra, domnule Presedinte, stiti ca nu sunt. Cu toate acestea, ati facut aceasta afirmatie. Fara sa argumentati sau sa dovediti intr-un fel. Mama mea ma va intreba cine este mafiotul Fenechiu. Si nu stiu ce sa-i spun altceva decat ca este unul dintre oamenii care l-a ajutat pe Traian Basescu sa ajunga Presedintele Romaniei”, afirma el. "Nu am fost niciodata „juristul dlui Fenechiu”. Am fost insa avocatul dvs. in campania din 2004”, a mai spus Chiuariu. (Alexandra-Livia Dordea) postat de tariceanu in 2007-11-01 01:36 | Traian Basescu 0 comentarii Basescu nu va promulga legea votului uninominal media: 5.00 din 1 vot Presedintele Traian Basescu a declarat ca Legea votului uninominal pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea are "lacune profunde" si e "o pacaleala pentru romani", precizand ca nu o va promulga pana la 25 noiembrie, data referendumului, si ca spera sa nu fie depusa o motiune de cenzura. Basescu a spus ca spera sa nu fie depusa o motiune de cenzura dupa asumarea raspunderii Guvernului deoarece situatia politica s-ar complica si mai mult avand in vedere alegerile europarlamentare, aratand ca are posibilitatea de a nu promulga legea privind votul uninominal pana cand romanii isi vor exprima optiunea la referendum. De asemenea, potrivit Mediafax, Traian Basescu a anuntat ca i-a adresat premierului o scrisoare prin care i-a cerut sa ia masurile necesare astfel incat referendumul si euroalegerile sa se desfasoare in aceleasi spatii si sa se ajusteze si programul orar, astfel incat cele doua procese sa fie simultane."Obiectivul major al celor care refuza o organizare civilizata a celor doua evenimente majore este descurajarea oamenilor de a participa la o consultare populara", a declarat presedintele Romaniei, care a adaugat ca spera ca o motiune de cenzura sa nu fie depusa pana atunci. El a precizat ca, avand in vedere experientele anterioare, cand alegerile pentru presedinte si Parlament s-au desfasurat simultan, acest lucru este posibil. Un alt argument invocat de seful statului se refera la experienta celorlalte tari care au organizat alegeri europarlamentare, care s-au suprapus cu alte scrutinuri.Tulus nu va fi revocat din functiePresedintele Traian Basescu a decis sa nu dea curs cererii ministrului Justitiei, Tudor Chiuariu, de revocare din functie a procurorului-sef a Sectiei a II-a a DNA, motivand ca nu are ''un aviz profesional'' de inlocuire. ''Este evident ca solicitarea lui Chiuariu a fost facuta pentru ca asa i-au cerut stapanii. Am sentimentul ca ministrul vizeaza, in primul rand, sa se constituie intr-o pavaza pentru potentialii infractori'', a continuat Basescu. Mai mult, presedintele sustine ca cel care ar trebui sa plece este chiar ministrul Chiuariu. A.E. Sursa ZIUA

Friday, February 5, 2010

Elogiul nebuniei - 3Tot ceea ce tine de bani publici sau platit din acestia nu e secret.

Tuesday, February 2, 2010

Elogiul nebuniei-1


Conducatorii nu sînt, cel mai adesea, oameni de gîndire, ci oameni de actiune. Ei sînt putin clarvazatori şi nici nu ar putea fi, clarviziunea ducînd în genere la
îndoiala şi la inactiune. Conducatorii de multimi se recruteaza mai ales dintre nevrotici, dintre anxioşi, dintre semialienatii ce se afla în pragul nebuniei.
Oricît de absurd ar fi ideea pe care ei o apara sau scopul pe care îl urmaresc,
rationamentul lor slabeşte în fata convingerii care îi anima. Dispretul şi
persecutiile nu fac decît sa îi întarite şi mai mult. Interes personal, familie, totul este sacrificat. Chiar instinctul de conservare se anuleaza la ei, în aşa masura încît singura recompensa pe care ei o cer adesea este martirajul.
Intensitatea credintei confera vorbelor lor o mare putere de sugestie. Multimea asculta totdeauna de omul înzestrat cu o vointa puternica . Indivizii reuniti în
multime, pierzîndu-şi orice vointa, ei se îndreapta din instinct spre acela care
are una.
Popoarele nu au dus niciodata lipsa de conducatori, dar nu toti au, se întelege,
convingerile puternice care îi caracterizeaza pe apostoli. Aceştia sînt adesea
retori subtili, care nu urmaresc decît interesele lor personale şi cauta să
convinga prin flatarea instinctelor josnice. Influenta pe care ei o exercita în
felul acesta ramîne totdeauna efemer .

Apartine lui Gustave Le Bon –Psihologia maselor